Skip to main content
 首页 » 按揭資料比較

按揭批核時間2019

更新時間:

按揭批核時間,銀行及財務機構需要7-40個工作天去審批按揭申請。【專家解答】恆生、匯豐、中銀、hkmc等按揭批核時間,批核時間要多久。

按揭批核時間2019

▲ 圖:按揭批核時間2019

申請按揭時需要準備不同文件,可惜不少準業主都未能帶備齊全文件向銀行或其他金融機構,令到貸款批核時間加長,費時失事。

以下是10個香港知名銀行的按揭批核時間:


1.恆生按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時兩星期左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:恆生銀行

+ 批核時間:兩星期左右


2.匯豐按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時7-30天左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:匯豐銀行

+ 批核時間:7-30天


3.中銀按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時10-30天左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:中銀香港

+ 批核時間:10-30天


4.hkmc按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時10-30天左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:hkmc

+ 批核時間:10-30天


5.東亞銀行按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時7-40天左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:東亞銀行

+ 批核時間:7-40天


6.渣打按揭批核時間

由閣下提交文件給銀行申請按揭的時間起計,一般需時12-35天左右便可獲知批核結果。

+ 申請銀行:渣打銀行

+ 批核時間:12-35天

如想快批,主動地遞交所有文件是必要,因如approver有疑問,便會要求補文件,那樣來來往往便是時間。而且如批核部說要補文件,份app便要重新排隊批核,很費時失事。

渴數的銀行一定批得快。留意每月報章公佈銀行按揭的排名,如發現某些銀行的排名趺了,那些銀行會有「跑數」的壓力,批核自然爽手和有彈性。

如要做高成數按揭,經QBE的銀行會快,經HKMC的一定比QBE慢,因銀行內部可批QBE。但是,大部份銀行不能指定HKMC或QBE,都是電腦隨機派的。有些銀行客人可抽到QBE機會比其他銀行大,也有銀行可以指定QBE既。

目录导航
 • 1.恆生按揭批核時間
 • 2.匯豐按揭批核時間
 • 3.中銀按揭批核時間
 • 4.hkmc按揭批核時間
 • 5.東亞銀行按揭批核時間
 • 6.渣打按揭批核時間
  发表评论
  评论列表7条评论
  香港討論區
  香港討論區回复 今年餘下時間基本上不接納,到貸款批核時間加長,費時失事,年內要提取貸款的按揭貸款申請。
  訪客
  訪客回复 一段較長時間的平均收入。只需60 秒,按揭就是如此簡單。
  三羊家
  三羊家回复 HKMC 一般一星期左右,如果文件唔齊或HKMC覺得需要補文件,審批時間便會更長。
  莉娃
  莉娃回复 9成經HKMC,初步批核成功,速度應該都很快。
  彭凱莉
  彭凱莉回复 媽媽家庭主婦無入息,加我做擔保人,我月入一萬四千左右,無貸款無分期。中銀已批出安排過兩天簽。
  白丸子
  白丸子回复 到銀行做按揭預先批核,又或以更長時間整理收入。已過左三星期都無回覆,請問各位高手,一般批核要幾耐?
  吳嘎嘎
  吳嘎嘎回复 一般銀行批核時間要多久?都是置業初哥,再問佢就話簽番去,依家可以點?