Skip to main content
 首页

按揭資料比較

更新時間:

按揭資料比較

香港按揭申請所需文件及圖示

 5年前 (2019-08-26)     998

香港中國銀行營業時間

 5年前 (2019-08-25)     1760

渣打按揭中心

 5年前 (2019-07-30)     1817

恆生按揭中心

 5年前 (2019-07-30)     868

匯豐按揭中心

 5年前 (2019-07-28)     2001

中銀香港按揭中心

 5年前 (2019-07-28)     2964

按揭批核時間

 5年前 (2019-07-02)     9356

東亞銀行P按、H按、轉按按揭利率一表睇

 5年前 (2019-05-23)     825

渣打銀行P按、H按、轉按按揭利率一表睇

 5年前 (2019-05-16)     614

滙豐銀行P按、H按、轉按按揭利率一表睇

 5年前 (2019-05-16)     879

恒生銀行P按、H按、轉按按揭利率一表睇

 5年前 (2019-05-16)     1486

中銀P按、H按、轉按按揭利率一表睇

 5年前 (2019-05-15)     665

按揭供款表(按揭對數表)

 5年前 (2019-05-11)     4286

銀行按揭現金回贈比較

 5年前 (2019-05-10)     3802

1